Profil společnosti HS Flamingo

Společnost HS Flamingo s.r.o. je českým výrobcem vysoce kvalitních krbových kamen a krbových vložek. Distribuce je vedena přes tři hlavní prodejní značky Flamingo, Aquaflam a Masterflamme. Jsme ryze českou společností se silným zázemím a dynamickým tahem na branku.

Cílem naší společnosti je vytvářet takové produktové portfolio, které svou kvalitou, cenou a komplexností uspokojí jak profesionály působící v tomto oboru, tak i naše koncové zákazníky. HS Flamingo je silná a moderní společnost která díky zkušenostem a postavení na českém trhu nabízí mnoho nadstandardních služeb jak pro velkoobchodní odběratele, tak svým koncovým zákazníkům.

Naše společnost je velice úspěšná při dobývání evropského trhu, kde už si vytvořila své postavení a stále ho rozšiřuje. Zahraničním partnerům nabízíme velice kvalitní produkt, který obstojí v celosvětové konkurenci.

Naše značky

Náš příběh

Bylo nám 22 a 33 let, dva kamarádi z taxíku. Ten starší stavěl dům a sháněl krbovou vložku. Sehnal, ale až ve Francii. Řekl mladšímu: ”Budeme je dovážet?”. Takhle jednoduše to začalo. Cesta byla trnitá, zajímavá, byla to výzva, sen o velkém podnikání. Povedlo se. Jsme stále tu. Vyrábíme, dovážíme, cesta je ještě trnitější a o to zajímavější 🙂 Jsme tu pro vás, abychom nabídli to nejlepší a k tomu vždy něco navíc.

2005
Založení HS Flamingo
Vznikají plány, rozjíždí se spolupráce s dodavateli a odběrateli. Začínáme s dovozem zboží a o rok později zakládáme společnost HS Flamingo s.r.o.
2005
2009
Od dovozu k vlastní výrobě
V roce 2009 jsme vyrobili první výrobek: Krbová kamna HS Flamingo. A začali ho propagovat, prodávat, vyšlapávat mu cestičku a doufat, že uspěje mezi evropskou konkurencí. Nyní se jich přes prodalo více než 10.000 kusů. Děkujeme
2009
2010
Vzniká značka Aquaflam
Píše se rok 2010 a krbové vložky Aquaflam se stávají velkým pojmem. Podařilo se nám vyvinout unikátní systém spalování a předání tepla. Vložky s maximálním výkonem 21 kW do vody jsou do dnes velice žádané po celé Evropě. Poprvé vystavujeme na stavebním veletrhu v Brně.
2010
2012
Z krbových vložek ke kamnům
Velká poptávka nás přiměla k rozšíření sortimentu také o krbová kamna Aquaflam. Zachovali jsme spalovací komoru a přidali moderní opláštění. Správná volba, která nás posunula dále. O rok později vystavujeme v německém Frankfurtu na ISH.
2012
2013
Aquaflam Vario
Další novinka – variabilní výměník. Teplovodní i teplovzdušná verze. Celkem 4 designy, s dlažbou nebo lakované. Úspěšný produkt, který poptává většina zákazníků především ve střední Evropě. Vzniká web aquaflam.cz
2013
2014
Trubková kamna Masterflamme
Trochu jsme technologicky a designově odbočili, ale připadalo nám to zajímavém a praktické. Panoramatické sklo, krásný pohled na plameny. Pro někoho dílenská kamna, pro druhého designový kontrast do obývacího pokoje. Poprvé vystavujeme na veletrhu krbů a kamen v italské Veroně.
2014
2015
Otevřeli jsem obchodní kancelář v Hradci Králové
Pocházíme z krásného regionu v pohraničí, ale schopní lidé žijí nejen tu. Snažíme se přiblížit i těm, kteří to k nám mají dál. Otevíráme obchodní kancelář v Hradci Králové.
2015
2016
Kamna Flamingo Deluxe
Spolupráce s Pražským UMPRUMem přinesla krbová kamna Flamingo DELUXE. Naše vlajková loď přináší osvěžení sortimentu v podání nového designu, ale především v perfektním hoření. Začínáme úzce spolupracovat se studenty vysokých škol.
2016
2018
Kachle jsou IN
Začínáme používat kachle. Jako první vznikají kamna Bali v rustikálním vzhledu. Vzor kachle nese název zpovědnice a vznikl v našem designovém studiu. Postupně chystáme další modely v moderním vzhledu.
2018
2019
Máme jasné cíle
Začínáme používat kachle. Jako první vznikají kamna Bali v rustikálním vzhledu. Vzor kachle nese název zpovědnice a vznikl v našem designovém studiu. Postupně chystáme další modely v moderním vzhledu.
2019
2020
Krbové vložky Flamingo
Náročný vývoj se podařilo úspěšně dokončit. Na světě jsou krbové vložky s unikátním spalováním po celé ploše komory. Díky snadnému ovládání a velmi komfortnímu otevírání jsou vložky Flamingo jedničkou na trhu.
2020

HS Flamingo - vzorková prodejna Broumov

Těšíme se na Vaši návštěvu v Broumově v naší vzorkové prodejně

Šetříme planetu

Vy­tří­děn­í, svoz, do­tří­dě­ní a vy­u­ži­tí po­u­ži­tých obalů

Spo­leč­nost HS Fla­min­go s.r.o. je za­po­je­na do sys­té­mu sdru­že­né­ho pl­ně­ní EKO-KOM pod kli­ent­ským čís­lem F00060816. Tento sys­tém, za­lo­že­ný na spo­lu­prá­ci pod­ni­ků, měst a obcí za­jiš­ťu­je, aby od­pa­dy z po­u­ži­tých obalů byly spo­tře­bi­te­lem vy­tří­dě­ny, sve­ze­ny sbě­ro­vou tech­ni­kou, do­tří­dě­ny a ko­neč­ně vy­u­ži­ty jako dru­hot­ná su­ro­vi­na nebo pří­pad­ně jako zdroj ener­gie.

Za­bez­pe­če­ní zpět­né­ho od­bě­ru a efek­tiv­ní recyk­la­ce od­pa­dů

Jsme sou­čás­tí pro­jek­tu Ze­le­ná firma® - ochra­na ži­vot­ní­ho pro­stře­dí a eli­mi­na­ce ne­ga­tiv­ní­ho do­pa­du lid­ských čin­nos­tí po­mo­cí efek­tiv­ní­ho za­bez­pe­če­ní zpět­né­ho od­bě­ru a efek­tiv­ní recyk­la­ce od­pa­dů elek­tric­kých a elek­tro­nic­kých za­ří­ze­ní. Pro veš­ke­rá elek­tric­ká a elek­tro­nic­ká za­ří­ze­ní vy­rá­bě­ná a do­vá­že­ná fir­mou HS Fla­min­go s.r.o. je v ceně za­hr­nut recyk­lač­ní po­pla­tek REMA sys­té­mu.

Integrujeme se s EU

HS Flamingo s.r.o.

Testování stavebního výrobku určeného k vytápění místností je spolufinancován Evropskou unií.

HS Flamingo s.r.o.

Spalovací zařízení na pelety s akumulační funkcí zdravého sálavého tepla a automatickou regulací hoření je spolufinancován Evropskou unií.

HS Flamingo s.r.o.

Vývoj nového typu interiérových kamen do nízkoenergetických a pasivních domů je spolufinancován Evropskou unií.