Zabezpečení proti přetopení

V případě nárůstu teploty, kdy hrozí přetopení,dochází současně k prudkému nárůstu tlaku ve výměníku. Abychom neohrozili jeho poškození, musíme zajistit krbovou vložku proti přetopení.

Tomu můžeme předejít pojistným ventilem, ochlazovací smyčkou, záložním zdrojem nebo odpuštěním vody do kanalizace a následným dopuštením z vodovodního řádu. Pokud je však dopuštení vody závislé na elektřině, doporučuje se zakoupit záložní zdroj (UPS).

Zabezpečení proti výbuchu plynů

Pokud je klapka v pozici zavřeno, nedochází k úplnému uzavření přívodu terciálního vzduchu. Proto i při úplném zavření proudí do komory minimální vzduch.Toto zabezpečení chrání uživatele před výbuchem nahromaděných plynů.

Zabezpečení pomocí elektronicke regulace

V případě základní, nebo automatické regulace dochází k dalšímu jištění pomocí teplotního čidla. Teplotní čidlo je zavedeno do výměníku a v případě přetopení začne regulace vydávat zvukové signály. Dále dojde k uzavření klapky a sníží se tak přívod vzduchu pro hoření na minimum.

Zabezpečení termostatickým ventilem