Zapojení produktů Aquaflam

Profesionální instalace je velmi důležitá pro správnou funkci zařízení a také pro zajištění dlouhé doby životnosti. 

Topný systém musí být vybaven předepsanými prvky, které zajistí bezpečný chod. Celý systém je vhodné rozdělit na krátký a dlouhý okruh tak, abychom neohrozili životnost výměníku. Pokud je teplota vody v systému příliš nízká, dochází ke korozi a zkrácení životnosti zařízení.

Dále je nutné celý systém zabezpečit před přetopením. Tento bezpečnostní prvek obsahují v základní verzi všechny typy krbových vložek Aquaflam. Jedná se o ochlazovací smyčku, která pomocí termostatického ventilu ochladí vodu ve výměníku.

Pro zajištění stálého chodu čerpadla, se doporučuje připojení spolu se záložním zdrojem (UPS). Automatická regulace Aquaflam zajišťuje přesné řízení čerpadel, bivalentního zdroje, měření teplot ve výměníku a akumulačnínádrži. Zvyšuje tak komfort pro obsluhu a dokonalou funkčnost krbové vložky.

Řez rodinným domem

Náhled technické místnosti